V roce 2019 Dechová hudba Blučiňáci realizovala projekt  "Obnova krojů Dechové hudby Blučiňáci". Tato akce byla spolufinancována z účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019.

Cílem projektu je udržování tradičních lidových zvyků v Jihomoravském kraji a rozvoj nehmotného kulturního odkazu.  V rámci projektu bylo pořízeno 9 krojových košil, 2 krojové kalhoty, 2 páry krojových bot, 2 krojové opasky a opraveny 2 páry krojových bot .

Tento projekt dechové hudbě Blučiňáci usnadnil udržování a rozvoj kvalitní tradiční místní kultury a folklórních zvyků v kraji a pomohl tyto zvyky zpřístupnit co nejširšímu publiku. 

Video z koncertu k 95. výročí založení Blučiňáků - 17.11.2015

Krátký rozhovor s naším kapelníkem v Českém rozhlase Brno - 17.11.2015

Krátký rozhovor v pořadu Moravská rodina věnovaný Blučině s naším kapelníkem - 6.2.2015

Videonahrávka povídání o historii Blučiňáků.